[Gửi bởi DMThimself] – Đơn Kiến Nghị đại diện Cục Quản lý dược, Bộ Y tế Việt Nam Sửa Đổi PHÁT NGÔN "Morphine là Chiết Xuất Từ Cây Cần Sa"

Là một cơ quan báo chí, ngôn luận của Nhà nước, VTV có nghĩa vụ mang đến hiểu biết cho công chúng về đời sống xã hội và pháp luật. Chúng tôi tất nhiên tôn trọng và ủng hộ việc đó. Tuy nhiên, trong hai số liên tiếp của chuyên mục Chuyển động 24h vào ngày 7/12/2015