Cập nhật về nền công nghiệp gai dầu tại Hoa Kỳ

Hội đồng công nghiệp gai dầu Quốc gia của Bắc Mỹ (NIHC) ước tính doanh thu của việc xuất khẩu gai dầu và các sản phẩm từ gai dầu của Hoa Kỳ đạt mức 1,8 tỷ đô la vào năm 2020, tăng từ 310 triệu đô la vào năm 2019.

Đó là một kết quả khá tích cực trước những thách thức liên quan đến đại dịch, diện tích canh tác giảm và một số quy định không chắc chắn đang diễn ra. Tổ chức này ước tính doanh thu toàn cầu về gai dầu công nghiệp và các sản phẩm có nguồn gốc từ gai dầu trị giá hơn 8,1 tỷ đô la vào năm 2020 – vì vậy Hoa Kỳ đóng góp một phần không nhỏ trong thị trường này.

Trưởng ban Kinh tế của NIHC – Beau Whitney cho biết diện tích được cấp phép ở Hoa Kỳ là 495.787 mẫu Anh vào năm 2020; giảm từ 511.442 mẫu Anh vào năm 2019 – nhưng con số này vẫn gấp gần 4 lần diện tích được cấp phép vào năm 2018. Mặc dù diện tích được cấp phép giảm đi, nhưng số lượng người canh tác được cho phép đã vượt quá 21.000; tăng hơn 27% so với 16.877 số lượng người được cấp phép vào năm 2019.

Cây gai dầu công nghiệp để sản xuất lấy hạt (ngũ cốc) có vẻ như sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Hiện chiếm khoảng 15% diện tích, tổ chức này dự báo rằng nhu cầu canh tác lấy hạt sẽ tiếp tục tăng và sẽ chiếm khoảng 65% diện tích canh tác vào năm 2030.

Đối với cây gai dầu được canh tác để lấy cannabidiol và các loại cannabinoid khác, hiện tại đang chiếm 82% diện tích so với năm ngoái và dự báo sẽ giảm mạnh xuống chỉ còn 2,8% vào năm 2030. Về gai dầu để lấy sợi, diện tích phân bổ vào năm 2020 ước tính là 5% và sẽ tăng lên 31,4% vào năm 2030.

Nhìn vào triển vọng xuất khẩu, NIHC dự đoán doanh thu cho việc xuất khẩu các sản phẩm từ gai dầu công nghiệp của Hoa Kỳ sẽ đạt mức hơn 21 tỷ USD vào năm 2026.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số vấn đề có thể cản trở việc đạt được dự tính này.

NIHC cho biết: “Cơ hội xuất khẩu phụ thuộc vào sự chắc chắn của những quy định và Hoa Kỳ phải đối mặt với những thách thức về quy định trong lĩnh vực này”. “Một thách thức chính là sự định hướng chậm trễ của FDA Hoa Kỳ về cách nhìn nhận CBD trong thị trường thực phẩm, thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng, bất chấp các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa NIHC và FDA về tầm quan trọng của sự chắc chắn trong những quy định”.

Nguồn: HempGazette

Bài viết được xem nhiều nhất