Let’s Talk Terpenes (Hãy nói chuyện Terpenes): Một hướng dẫn cho bệnh nhân cần sa y tế
Let’s Talk Terpenes (Hãy nói chuyện Terpenes): Một hướng dẫn cho bệnh nhân cần sa y tế

Các flavonoid là một trong những họ các chất dinh dưỡng lớn nhất được các nhà khoa học biết đến và bao gồm hơn 6.000 thành viên đã được xác định. Khoảng 20 trong số các hợp chất này đã được xác định trong cây cần sa.

Đọc thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Chat Messenger