Cannabis Health Radio – Phiên bản tiếng Việt

Tập 1: Giới thiệu câu chuyện của Corrie Nguyên bản tiếng Anh: Episode 1: Introduction & Corrie’s Story https://cannabishealthradio.com/blog/2016/10/16/episode-1-introduction-corries-story/ Tham gia vào thực hiện các dự án này có sự góp sức của các bạn: Triệu Nga: Đánh máy sao lại transcript tiếng Anh & Biên dịch sang tiếng Việt Dương Tùng: Biên tập bản … Continue reading Cannabis Health Radio – Phiên bản tiếng Việt