Cannabis Health Radio – Phiên bản tiếng Việt

Tập 1: Giới thiệu câu chuyện của Corrie

Nguyên bản tiếng Anh:

Episode 1: Introduction & Corrie’s Story

https://cannabishealthradio.com/blog/2016/10/16/episode-1-introduction-corries-story/

Tham gia vào thực hiện các dự án này có sự góp sức của các bạn:

Triệu Nga: Đánh máy sao lại transcript tiếng Anh & Biên dịch sang tiếng Việt

Dương Tùng: Biên tập bản dịch tiếng Việt

Trúc Giang: Đọc audio tiếng Việt

Phạm Anh: Giám sát dự án

Jindřich Bayer: Cố vấn dự án

Lê Ngọc Linh: Cắt ghép âm thanh

Link audio trên Soundcloud:

https://soundcloud.com/user-321819642/episode-1-introduction-corries-story

Bài viết được xem nhiều nhất