Mất ngủ nguy hiểm như thế nào?

Chỉ 1 tuần thiếu ngủ có thể làm thay đổi hoạt động của gen kiểm soát việc đáp ứng với căng thẳng, viêm, miễn dịch và sức khỏe nói chung.   1. Mức độ căng thẳng cao   2. Suy giảm nhận thức   Thiếu ngủ trầm trọng làm suy giảm trí nhớ,khả năng suy … Continue reading Mất ngủ nguy hiểm như thế nào?