Indica vs Sativa Thumbnail 1
Indica và Sativa: Những điểm khác nhau cơ bản

Một năng động, một thong thả; một giúp hưng phấn, một thư giãn nhẹ nhàng. Chúng dường như là một và có nhiều điểm tương đồng đến mức không thể phân biệt, nhưng đồng thời cũng không thể khác nhau hơn.

Đọc thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Chat Messenger