Can sa dang edible
Cần sa dạng edible – Luôn đọc nhãn thông tin trước khi sử dụng

Minh họa những điều mọi người nên biết trước khi tiêu thụ cần sa edible, đọc nhãn để hiểu lượng THC có trong sản phẩm và tầm quan trọng của việc sử dụng ở mức thấp – không quá 2,5 mg THC – và sử dụng chậm.

Đọc thêm
Cannabis Planet earths most useful plant final
Những sản phẩm có thể được làm từ cây gai dầu?

Cây gai dầu đã được sử dụng từ năm 770 sau Công nguyên. Kể từ đó, nó đã được sử dụng để làm mọi thứ, từ dây thừng đến quần áo, giấy. Là một trong những loại sợi bền nhất trên trái đất, cây gai dầu được sử dụng rộng rãi trong suốt nhiều thế kỉ và xuất hiện thưa thớt dần kể từ khi các đạo luật hà khắc ra đời, hình sựu hoá việc sở hữu, trồng, sản xuất và chế biến gai dầu. Hiện tại, nhiều quốc gia đã hợp pháp hoá gai dầu, việc mà chúng ta cần làm là nâng cao nhận thức của người dùng về những giá trị mà cây gai dầu có thể mang lại. 

Đọc thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Chat Messenger